Metsänhoito

Metsänhoidolla tuotetaan taloudellista hyvinvointia sekä ylläpidetään metsän terveyttä ja elinvoimaa. Metsänhoito toteutetaan laadukkaasti asiakkaan toiveita kunnioittaen sekä varmistaen myös luonnon monimuotoisuus.

 • Taimikonhoito

  • Taimikon varhaisperkaus

  • Taimikonhoito

  • Nuoren metsänhoito

 • Metsän uudistaminen

  • Koneellinen maanmuokkaus ja kylvö

  • Taimet ja niiden istutus

 • Metsän lannoitus

 • Suometsien hoito

  • Kunnostusojitus